Stap 1 van 4 - Algemeen
Voertuiggegevens

Gebruik voertuig

Belangrijke informatie

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kiest Volvo Car Insurance ervoor om het proces voor het sluiten van een verzekeringscontract te automatiseren. Automatische individuele besluitvorming doen wij vanuit het belang om de aanvraag van uw verzekeringspolis zo snel als mogelijk tot stand te kunnen brengen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het resultaat van deze automatische beslissing of over de wijze hoe deze tot stand komt, of over het resultaat van een automatische beslissing, dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Polisbeheer (088-9993701). Zij informeren u over de logica (logica = dat wij op basis van de gevraagde gegevens uw premie kunnen bepalen en kunnen bepalen of uw verzekering kan worden omgezet in een polis) achter een beslissing en de gevolgen die er uit voortvloeien. U heeft het recht om bezwaar te maken en ons te vragen om het besluit niet meer automatisch te laten nemen.

Wilt u meer weten over uw rechten? Raadpleeg dan zeker ons volledige privacy beleid.


Neem contact met ons op als u de Algemene Dienstenwijzer, Polisvoorwaarden of de Verzekeringskaarten graag per post wilt ontvangen.